Prihlásenie

Nedávne komentáre

Asociácia slovenských naturistov (ASN)

...je dobrovoľné, nepolitické združenie záujemcov o naturizmus.

ASN má postavenie právnickej osoby a vyvíja svoju činnosť v súlade so stanovami (zaregistrované na MV SR), ústavou, platnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
         Cielom činnosti združenia je zhromažďovanie informácií o všetkých miestach v blízkosti riek, jazier a iných vodných plôch, o zariadeniach, ktoré sú správnymi orgánmi vyhradené alebo sú vhodné k vyhradeniu pre kolektívne športy, kúpanie, slnenie, saunovanie a rekreáciu naturistov.
         Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ak súhlasí so stanovami združenia. Členstvo vzniká prijatím na základe prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku na príslušný kalendárny rok.
         Dokladom členstva je preukaz INF s odtlačkom združenia ASN, ktorý držiteľa oprávňuje požívať výhody naturistických klubov, organizácií a zariadení. Viac na stránkach INF - FNI


Association of Slovak Naturists is a voluntary gathering of the people with positive attitude to naturism. Association acts on its members behalf in accordance with valid legislation. 

Association of Slovak Naturists is a full member of International Naturist Federation.

Formulár k odoslaniu

Spolujazda na FKK akciu

Najbližšie akcie

Náhodný obrázok

Camping Paradisos Sithónia hrubý piesok

Posledný obrázok

L.Mara  nuda plaz na poloostrove Radkovie

spriatelené stránky

International Naturist Federation
NATURISTA.CZ Přirozená radost ze života
 DOBRÁ LÚKA - Prvý FKK kemping na Slovensku
Naturistický Rozcestník
Klub naturistů KŘETINKA
Federation of Naturists in Hungary
CK Intermedial
CK Natur Travel